Tariff 2018: Finn ditt oppgjør

Publisert: 05.03.18

– innholdet kan være utdatert

Avtaleområde (motpart)

Oppstart

Frist /annet

LO/NHO-området

12. mars

Ja-flertall i uravstemningen

Hovedavtalen Staten

 5. april

Ja-flertall i uravstemning

Spekter-området

10.april

Enighet oppnådd i A-del (11/4). De ulike områdene blir ferdig utover sommeren.

LO-kommune (HTA KS)

11.april

Enighet oppnådd  (30/4).

Spekter Helse

Etter HTA

Enighet 15. mai. Uravstemning gjennomført med klart ja.
 

Overenskomsten for IKT og Serviceelektronikk (Virke)

20.april

Enighet.
Ja i uravstemning.

Hovedtariffavtalen konkurranseutsatte
bedrifter (KS Bedrift)

8.mai

Enighet.

Ja i uravstemningen.

Energiavtalen KS Bedrift

29.mai

Ja i uravstemning.

SAMFO-overenskomsten (SAMFO)

7.mai

Oppgjøret er godkjent gjennom uravstemning.

Informasjon om offentlig tjenestepensjon

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.