Tallknusing og organisering av Helse-forum

- innholdet kan være utdatertTema var bl.a gjennomgang av protokollen fra A-delsforhandlingene og dokumentasjon og statistikk til bruk i B-delsforhandlinger.

Frist for å melde behov for bistand i område 9 er 29. april kl 15.00 til LO Stat og 28. april til forbundet.

EL & IT Forbundets tillitsvalgte skal melde om eventuelt behov for bistand på telefon til forbundssekretær Reidunn Wahl.

På møtet ble det ad-hoc organisert et EL & IT Forbundets Helse-forum for å sikre informasjon og medvirkning i årets oppgjør i Spekter Helse.

Deltakerne her er Sverre Lindstad, Jørund Eidsaunet, Per-Ivar Becker, Pål F. Pettersen og Jan-Ole Evensen.