Sykehusstreiken trappes opp

Publisert: 05.06.19

– innholdet kan være utdatert

LO Stat varsler opptrapping av streiken i sykehusene fra og med tirsdag morgen (11/6). Opptrappingen betyr at 126 nye medlemmer fra Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO) og Creo går ut i streik.

Totalt er i alt 426 LO-medlemmer ute i konflikt. Fra før var Oslo Universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, og Sørlandet sykehus omfattet av streiken. Nå blir også Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal, og Universitetssykehuset Nord-Norge omfattet. 

Det er fortsatt ingen EL og IT-medlemmer med i uttaket. Forbundet er like fullt en del av konflikten.

Nærmere om bakgrunnen for streiken: Blodig urettferdig!

Vi streiker mot en regel som er diskriminerende og urettferdig. Det gjelder reglen som sier at de med stillingsprosent under 20 ikke skal meldes inn i tjenestepensjonsordningen. De som rammes taper pensjon, får ikke rett til uførepensjon eller etterlattepensjon fra tjenestepensjonsordningen sin.

Kostnaden for rettferdig pensjonsopptjening er småpenger for arbeidsgiver, men betyr mye for de det gjelder. Vi krever rett til pensjon, uførepensjon og etterlattepensjon som er uavhengig av stillingsstørrelse. Tre av fire som rammes i dag er kvinner i små stillinger med lav lønn.

Uenigheter om økonomi er også er en del av konflikten.

Les mer i presssemeldingen fra Fagforbundet.

Støtte fra sykepleierne og legene

Streiken har fått massiv støtte.

– Vi mener at en grense på 20 prosent diskriminerer deltidsansatte. Dette er et syn NSF har formidlet gjennom Unio i høringer knyttet til offentlig tjenestepensjon, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund i en støtteerklæring.

Legeforeningen skriver på sin nettside at «kravet om pensjonsopptjening fra første arbeidede time er rettferdig og rimelig». Legeforeningen oppfordrer sine medlemmer og tillitsvalgte til å vise solidaritet med de streikende på det enkelte helseforetak.

Også Norsk Tjenestemannslag (NTL), Akademikerne, LO Stat, Handel og Kontor (HK), Fellesforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Nærings- og Nytelesesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Filmforbundet har kommet med støtteerklæringer. Det samme har SV-leder Audun Lysbakken.

Bilder fra støttemarkeringer

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.