Strømskader

Strømulykker kan gi umiddelbare skader som brannsår og hjertestans. Ulykker kan også føre til senskader som muskel- og skjelettplager, psykiske lidelser og skader på nervesystem. Oppfølging av helsevesenet er derfor viktig.

 

Last ned informasjonsplakat som kan henges opp på arbeidsbrakker, informasjonstavler mm. Skrives ut i A4 eller A3 etter behov.

Last ned plakat

Trenger du noe å dele ut? Brosjyren "Ta strøm på alvor"kan du printe ut, brette og dele ut.

Last  ned brosjyren

I appen finner du informasjon som er nødvendig å vite ved strømulykke.

Last ned app for iPhone/iPad

Last med app for Android-telefoner og nettbrett

Arbeidsgiver plikter å melde inn alle elulykker på arbeidsplassen til myndighetene. DSB regner elulykker som ulykker hvor noen får skader som følge av strømgjennomgang eller lysbue.

Strømulykker meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på 33 41 25 00 (sentralbord), vakttelefon 82 12 00 eller ved et eget skjema.

Arbeidstilsynet skal alltid meldes om alvorlige arbeidsulykker - nås på telefonnummer 731 99 700.

Arbeidsgiver skal sende skademelding til NAV.

Viktige sider om strømskader

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: www.dsb.no/stromskader

STAMI: www.stami.no/stromskader

Energi Norge: www.energinorge.no/stromskader

NELFO: https://nelfo.no/Arbeidslivpolitikk/HMS1/Stromskader/