Streiker for tariffavtale i Traftec AS

Publisert: 18.06.18

– innholdet kan være utdatert

Sju av våre medlemmer nektes tariffavtale i Traftecs avdeling i Rogaland.

Kravet om å få Landsoverenskomsten for elektrofagene/LOK ble reist 25. april. Kravet ble avvist 9. mai og heller ikke mekling førte til et annet standpunkt hos bedriften.

De fleste bedrifter ser positivt på de ansattes initiativ til tariffavtale, og setter pris på medarbeidere som ønsker være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. Så langt i år har EL og IT Forbundet inngått tariffavtale i 37 nye bedrifter.

Tariffavtaler er et viktig middel i kampen for gode arbeidsforhold og rettferdig konkurranse mellom bedrifter. EL og IT Forbundet mener streiken er en kamp for både elektrobransjen og hele fagbevegelsen.

Tariffavtale gir arbeidstakere flere rettigheter:

  • Sikre lønns- og arbeidsvilkår
  • Avtalefeste pensjon
  • Konfliktløsning og juridisk hjelp ved problemer i arbeidsforhold
  • Ekstra ferie og feriepenger
  • Støtte til etter- og videreutdanning

Om Traftec AS

Traftec avdeling Sør-Rogaland er et datterselskap i konsernet Roadworks. Traftec driver med installering og vedlikehold av lys og elektrotekniske anlegg for vei og tunnel, og selskapet har flere avdelinger rundt i Norge.

Kronikk i Dagbladet (4. juni 2018): Streikene du burde hørt mer om

Jan Olav Andersens blogg: Traftec-streiken er viktig for alle arbeidstakere

Blogginnlegg av Atle Rasmussen: Kampen for tariffavtale i Traftec AS

Gi din støtte til streiken – lik og del!

 

 

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.