Streiker for tariffavtale i Traftec AS

- innholdet kan være utdatert

Sju av våre medlemmer nektes tariffavtale i Traftecs avdeling i Rogaland.

Kravet om å få Landsoverenskomsten for elektrofagene/LOK ble reist 25. april. Kravet ble avvist 9. mai og heller ikke mekling førte til et annet standpunkt hos bedriften.

De fleste bedrifter ser positivt på de ansattes initiativ til tariffavtale, og setter pris på medarbeidere som ønsker være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. Så langt i år har EL og IT Forbundet inngått tariffavtale i 37 nye bedrifter.

Tariffavtaler er et viktig middel i kampen for gode arbeidsforhold og rettferdig konkurranse mellom bedrifter. EL og IT Forbundet mener streiken er en kamp for både elektrobransjen og hele fagbevegelsen.

Tariffavtale gir arbeidstakere flere rettigheter:

Om Traftec AS

Traftec avdeling Sør-Rogaland er et datterselskap i konsernet Roadworks. Traftec driver med installering og vedlikehold av lys og elektrotekniske anlegg for vei og tunnel, og selskapet har flere avdelinger rundt i Norge.

Kronikk i Dagbladet (4. juni 2018): Streikene du burde hørt mer om

Jan Olav Andersens blogg: Traftec-streiken er viktig for alle arbeidstakere

Blogginnlegg av Atle Rasmussen: Kampen for tariffavtale i Traftec AS

Gi din støtte til streiken – lik og del!