Streiken mot KS Bedrift trappet opp

Publisert: 26.09.16

– innholdet kan være utdatert

Dermed har EL og IT Forbundet til sammen ha 502 medlemmer i 30 ulike selskaper ute i streik, med mindre det kommer på plass en løsning i mellomtiden. Konflikten dreier seg først og fremst om avspaseringsordningen til beredskapsvaktene i kraftsektoren.

– Våre medlemmer ønsker å beholde den hviletiden de har i dag, og som våre kolleger energiselskaper som er NHO-medlemmer for lengst har fått tariffestet. Vi håper fortsatt på en løsning, men må trappe opp for signalisere hvor viktig dette er for beredskapsvaktene, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.

Beredskapsvakten i energisektoren er en av samfunnets skarpeste og mest kritiske, og streiken påvirker strømberedskapen.

– Ved strømbrudd, for eksempel ved storm eller lynnedslag, så vil det ta lengre tid før opprettelse. Men vi tar alltid hensyn til liv og helse, inkludert dyrevelferden både i uttakene og i behandlinger av dispensasjoner, sier Fornes.

Bakgrunnen for uenigheten er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, hvor den lovbestemte avspaseringsfaktoren er endret slik at beredskapsvaktene må jobbe syv timer for å få en time med avspasering, mot fem slik det har vært fram til i år. Det utgjør omtrent 10 hviledager i året for en beredskapsvakt med ti vaktuker i året, noe som er vanlig.

– Vaktene er på syv døgn i strekk. De blir tøffere og tøffere med mer ekstrem vær, større vaktområder, mindre bemanning og null i responstid. Dette er virkeligheten, uansett om de i regjeringskontorene har senket minstestandarden i loven. Vi mener at tariffesting av den hviletiden vi har hatt fram til i dag er rimelig, sier Fornes.

Arbeidsmiljøloven er en minimumslov som setter nedre grenser for arbeidsmiljøstandarden. Det er vanlig at yrkesgrupper har tariffavtaler som sikrer vilkår utover lovens minstekrav. 

Disse selskapene kan bli tatt ut i streik på fredag:

EL og IT Forbundets opptrappingen av streiken omfatter 14 virksomhet og 286 ansatte fra fredag morgen. Ansatte per selskap står i parentes. 

 • Alta kraftlag SA i Finnmark (39)
 • Midt Nett Buskerud AS (26)
 • AS Eidefoss i Oppland (45)
 • Aurland Energiverk AS i Sogn og Fjordane (8)
 • Meløy Energi AS i Nordland (17)
 • Ballangen Energi AS i Nordland (18)
 • Skånevik Ølen Kraftlag i Rogaland (17)
 • Røros Elektrisitetsverk i Sør-Trøndelag (27)
 • Repvåg Kraftlag SA i Finnmark (19)
 • Svorka Energi AS i  Møre og Romsdal (14)
 • Finnås Kraftlag i Rogaland (18)
 • Luster Energiverk AS i Sogn og Fjordane (12)
 • Lærdal Energi AS i Sogn og Fjordane (8)
 • Suldal Elverk KF i Rogaland (18)

Her kan du se listen over virksomhetene som ble tatt ut i førsteuttaket.

Streiken på 1-2-3

TAR 10 HVILEDAGER

KS Bedrift ønsker å redusere avspaseringsordningen for beredskapsvakter i energisektoren fra tre til to dager. Det betyr at de fleste, som har 10 vakter i året på sju døgn i strekk, mister 10 hviledager i året.

VI BER OM DET ANDRE ALLEREDE HAR

Etter sju døgn i strekk på jobb ønsker vi å beholde tre hviledager. Det tilsvarer det som ansatte i energiselskaper i NHO har hatt i tariffavtalen lenge. 

Fram til 2015 har arbeidsmiljøloven sikret de nødvendige hviledagene. Nå er den svekket, og sikrer bare to hviledager. Dermed trengs tariffesting. KS Bedrift ønsker å ligge på lovens minstestandard.

VAKTENE BLIR TØFFERE OG TØFFERE
Det blir mer ekstremvær, større vaktområder og mindre bemanning per vakt. Hele samfunnet er avhengig av strøm og forventet responstid er på null. Det er totalt urimelig å frata vaktene hvile.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.