Streikefare: Håper på reelle forhandlinger

- innholdet kan være utdatert

– Vi håper motparten denne gangen er løsningsorienterte, og ikke tvinger oss ut i en streik, sier EL og IT Forbundet. I dag starter meklingen i energisektoren mellom forbundet og Energi Norge, etter bruddet tidligere i september.

Forhandlingene brøt sammen etter at arbeidsgiverorganisasjonen fremmet krav som ville ha ført til kraftige svekkelser av den eksisterende tariffavtalen. De ville samtidig skru tiden tilbake på de ansattes rettigheter. Dermed ble forbundet tvunget til å gå fra forhandlingene, og be om hjelp fra riksmekler.

– For oss handler forhandlinger om å gi og ta, og håper riksmekler gjør dette klart for alle parter. Vi kommer til å gå inn i meklingen på samme måte som vi gikk inn i forhandlingene – på jakt etter løsninger, forteller Bjørn Fornes, leder av EL og IT Forbundets forhandlingsavdeling.

Meklingen starter mandag 2. november og har frist natt til onsdag 4. november. Sammen med EL og IT Forbundet møter også Fagforbundet.

Hvis partene ikke kommer til løsning vil det innebære at over 1000 ansatte i 27 bedrifter tas ut i streik.

– Energi Norge har uttalt at de ønsker å komme til enighet. Vi håper at dette signaliserer et reelt ønske, og ikke bare et spill for galleriet. Hvorvidt det blir en konflikt er helt opp til dem, sier han.

Samtidig advar Fornes mot å fremstille en potensiell konflikt som en risiko for liv og helse.

– Vi har tatt ut ansatte i entreprenørselskapene fordi flere av hovedkravene retter seg mot dem. Det er derimot nettselskapene som er ansvarlige for drift av nettet. Hvis noen av disse har plassert seg i en situasjon der de ikke har tilstrekkelig med egne ansatte, så er det noe de må bære ansvaret for, forklarer han.

Det er ansatte ved følgende bedrifter som kan bli tatt ut i streik:

Bkk Enotek AS 

Bkk Enotek AS Avd Volda 

Bkk Enotek AS Avd Ålesund

Dragefossen Kraftanlegg AS

Frost Kraftentreprenør AS Avd Beiarn

Frost Kraftentreprenør AS Avd Bodø

Frost Kraftentreprenør AS Avd Fauske

Frost Kraftentreprenør AS Avd Inndyr

Frost Kraftentreprenør AS Avd Varangerbotn

Frost Kraftentreprenør Avd Tromsø 

Infratek Norge AS

Ise Entreprise AS

Kraftmontasje AS 

Kraftmontasjen AS

Laje Nettservice AS

Laje Nettservice AS Avd Kongsvinger 

Nettpartner AS Avd Torpo 

Nettpartner AS avd Vinterbro 

Nettpartner Prosjekt AS Avd Buskerud 

Nettservice Drammen AS 

Nettservice Hadeland AS 

Nettservice Ringerike AS 

Otera Infra 

Otera Infra AS Avd Skagerak

Otera Infra AS Avdeling Vestland 

Stange Energi Aus AS

Varanger Kraftentreprenør AS