Støttemarkering for Kaba-streikende

Publisert: 21.11.16

– innholdet kan være utdatert

Tirsdag 29. november blir det støttemarkering i Drammen for de streikende Kaba-ansatte. Det oppfordres til å møte med faner og flagg klokka 12:00 foran hovedkontoret til Kaba AS i Hamborggt. 21.

Last ned løpeseddel.

De ansatte i Kaba AS i Trondheim streiker for å få tariffavtale med bedriften, som har 13 avdelinger med nær 200 ansatte rundt i landet.

Hva ønsker de ansatte å oppnå med en tariffavtale?

Lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i store deler av det norske arbeidslivet reguleres gjennom tariffavtaler. Det virker konfliktforebyggende og skaper tillit mellom ledelse og ansatte. De fleste bedrifter ser positivt på de ansattes initiativ til tariffavtale, og setter pris på medarbeidere som ønsker å være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. Men ikke Kaba, altså.

En tariffavtale gir medlemmer:

  • Forutsigbarhet og skriftlige arbeidsvilkår som ikke kan endres ensidig av bedriften
  • Forhandlingsrett og medbestemmelse
  • Reelle lønnsforhandlinger, ingen forskjellsbehandling og «trynetillegg»
  • Godtgjøring ved reisearbeid
  • Kompetanseutvikling
  • AFP

Tidligere omtale: Kjemper for tariffavtale.

Om Kaba

Kaba MøllerUndall AS er landets største aktør innen lås, beslag og fysisk sikring. Ifølge selskapets nettsider har Kaba AS 13 avdelinger med nær 200 ansatte. Selskapet omsetter for ca. 300 millioner kroner.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.