Støtte til Kaba-ansatte som streiker for avtale

- innholdet kan være utdatert

Forbundets medlemmer ved Kabas avdeling i Trondheim har streiket for å få tariffavtale med bedriften siden 10. november.

Støtteerklæringer til de streikende:

Industri Energi

Industri Energi Ung

Hva ønsker de ansatte å oppnå med en tariffavtale?Lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i store deler av det norske arbeidslivet reguleres gjennom tariffavtaler. Det virker konfliktforebyggende og skaper tillit mellom ledelse og ansatte. De fleste bedrifter ser positivt på de ansattes initiativ til tariffavtale, og setter pris på medarbeidere som ønsker å være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. Men ikke Kaba, altså.

En tariffavtale gir medlemmer:Om Kaba

Kaba MøllerUndall AS er landets største aktør innen lås, beslag og fysisk sikring. Ifølge selskapets nettsider har Kaba AS 13 avdelinger med nær 200 ansatte. Selskapet omsetter for ca. 300 millioner kroner.