Støtt kampen mot EUs energiunion

Publisert: 21.02.18

– innholdet kan være utdatert

Tirsdag 27. februar kl 14 arrangeres det en fanemarkering foran Stortinget. Formålet er veto mot EUs tredjeenergipakke, herunder ACER.

Stortinget skal snart ta stilling i saken.

– For oss er det uaktuelt å gamble med råderetten over forvaltningen av landets vann- og energiressurser. Vi oppfordrer derfor til å slutte opp om markeringen, sier Jan Olav Andersen, leder i EL og IT Forbundet.

Hovedbegrunnelsen for EL og IT Forbundets motstand er at ACER skal fatte vedtak ovenfor en nyopprettet enhet skilt ut fra NVE. Denne enheten har foreløpig fått navnet Reguleringsmyndigheten for energi (RME), og skal være en uavhengig enhet til tross for at oppgaven blir å omsette vedtakene til norsk politikk. RME skal nedfelles i en egen bestemmelse i energiloven, som sikrer at enheten ikke kan instrueres av politiske myndigheter. Denne ordningen betyr en svekking av nasjonal kontroll over forvaltningen av våre kraftressurser, noe EL og IT Forbundet er imot. 

EL og IT Forbundet mener også at behandlingen av tilslutning til ACER krever ¾-flertall i Stortinget etter grunnlovens § 115.

EUs energipakke inneholder "forordningen om grensekryssende krafthandel". Det er et forslag som begrenser hvordan Statnett kan bruke sine inntekter. Statnett forvalter Norges sentralnett og kraftkabler til utlandet, og pengene som statsforetaket tjener pløyes tilbake til folket i form av oppgraderinger av nettet og utjevning av nettleien. Forbundsstyret ønsker ikke et regelverk som hindrer at dette videreføres.

Vårt nei til NorthConnect

NorthConnect er en kraftkabel til Skottland som E-CO Energi, Vattenfall, Agder Energi og Lyse har søkt om konsesjon til å bygge. Kraftutveksling skal skje under offentlig kontroll, og fortsatt være Statnetts oppgave alene. Denne modellen har siden 60-tallet gitt store fordeler for alle parter, og har sikret at kraftutvekslingen ikke har gått på bekostning av industriens behov for gode kraftpriser her hjemme. Derfor sier EL og IT Forbundet nei til kraftutveksling i regi av alle andre enn Statnett.

Les mer om markeringen på LO i Oslo sine sider.

Relevante artikler

– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.