Stort vervepotensial

Publisert: 22.02.18

– innholdet kan være utdatert

Fire av ti arbeidstakere som i dag ikke er fagorganisert, kan tenke seg å bli medlem av en fagforening. Det viser ny rapport.

Rapporten Organisering av uorganiserte er lagd av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Fafo på oppdrag fra hovedorganisasjonene LO, Akademikerne, Unio og YS. Ifølge undersøkelsen er interessen for å organisere seg størst blant uorganiserte i offentlig sektor og blant unge arbeidstakere.

Rapporten avdekker også at uorganiserte ikke er uvillige til å organisere seg av ideologiske grunner. Den viser at de fleste er arbeidstakere er uorganiserte fordi de ikke har blitt spurt.

– Høy organisasjonsgrad er en av bærebjelkene i den norske samfunnsmodellen og er en forutsetting for at vi fortsatt har et samfunn med små lønnsforskjeller. Det lønnsdannende systemet vårt gjør at folk har en lønn de kan leve av, men det betinger at mange nok arbeidstakere er organiserte, sier LO-sekretær Terje O. Olsson.

Sammendrag av rapporten

 • Det er 1 140 000 uorganiserte arbeidstakere i Norge. De fleste (1 million) jobber i privat sektor og flertallet er uten utdanning på høyere nivå. Organisasjonsgraden er lavest blant arbeidstakere med en svak tilknytning til arbeidsmarkedet. En av fire uorganiserte jobber på arbeidsplasser hvor det er fagforening og tariffavtale.
 • 4 av 10 uorganiserte oppgir at de er interessert (svarer absolutt eller kanskje) i å fagorganisere seg. De yngre (under 36 år) uttrykker i større grad interesse for fagorganisering. De yngre uttrykker ikke sterkere preferanse for å forhandle egen lønn enn arbeidstakere generelt.  De med lav lønn generelt og spesielt kombinert med høy utdanning, uttrykker sterk interesse.
 • Fagorganiseringsinteressen finner vi i alle bransjer. Sterkest i undervisning og helse- og sosialtjenester.
 • Holdningene til fagorganisering er stort sett stabile i siste 10 års periode.
  • Enigheten i positive påstander om fagforeninger ligger mellom 65 og 75 prosent.
  • Enighet om negative påstander ligger mellom 10 og 30 prosent.
  • Drøyt halvparten av lederne er positive til fagforeningenes rolle. Positive holdninger er sterkest blant ledere i offentlig sektor.
 • Aktuelle strategier for å øke organisasjonsgraden kan være å målrette innsatsen mot uorganiserte på arbeidsplasser hvor det er fagforeninger, dvs de som er enkle og nå. Dernest bør man satse på de unge.  Blant de unge er potensialet og interessen størst
 • De strukturelle endringene i arbeidsmarkedet vil også i årene som kommer bidra til press på organisasjonsgraden i privat sektor som vil særlig være utfordrende for forbund som ikke organiserer spesifikke utdanningsgrupper. Gratispassasjerbegrunnelsen er en viktig begrunnelse for å være uorganisert. Tiltak som svekker denne begrunnelsen vil være viktig. Det er også et ansvar for myndigheter og arbeidsgivere.
 • Undersøkelsen har brukt data fra Arbeidslivsbarometeret som AFI lager årlig for YS, samt SSB data fra Arbeidskraftsundersøkelsene og Levekårsundersøkelsene.

Relevante artikler

Tidligere forbundsleder og tidligere distriktssekretær i Vestfold og Telemark ble hedret på kameratkvelden under landstariffkonferansen i Sandefjord onsdag kveld.
Avvikende åpningstider i mars og april 2022
Med nye nettsider kommer også nye strukturer, noe som kanskje gjør navigasjonen litt uvant. Her har vi laget en grov oversikt over hvor du finner forskjellig innhold, med utgangspunkt i hovedmenye.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.