Sterke reaksjoner på nedlegging av kystradiostasjoner

Publisert: 06.04.17

– innholdet kan være utdatert

Telenor legger ned kystradiostasjonene i Vardø, Florø og Tjøme fra 1. januar 2018. Kystradiostasjonene er bemannet med personell som er trent i å bistå både fritids- og yrkesbåter i nød – og assistansesituasjoner. De er en viktig del av redningstjenesten i Norge, og er bindeleddet mellom fartøyet i nød og Hovedredningssentralen. Stasjonene er bemannet døgn rundt, hele året.

Reaksjonene på nedleggingen av de tre stasjonene er sterke, også fra EL og IT Forbundets hovedtillitsvalgt i Telenor. Bekymringen gjelder spesielt tap av viktig lokalkunnskap og dermed redusert sikkerhet til sjøs og langs kysten. Fagforeningen i Telenor motsetter seg nedleggelsene.

Beskjeden fra Telenor har opprørt både kystbefolkningen og lokal- og stortingspolitikere. Leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, er blant dem som mener nedleggingen får konsekvenser for sikkerheten.

Nedleggingen berører 22 fast ansatte og 2 midlertidig ansatte ved de tre stasjonene. De to gjenværende stasjonene i Bodø og Rogaland skal få flere tolv nye stillinger og de som mister jobber i Vardø, Florø og Tjøme tilbys de ledige stillingene.

Årsaken til  nedleggingen er modernisering og digitalisering av tjenesten.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.