Spørsmål til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet om nødnettet

Publisert: 26.09.17

– innholdet kan være utdatert

5. september 2017 sendte EL og IT Forbundet, Fagforbundet, NTL og Norsk Offisersforbund dette brevet til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Spørsmål knyttet  til pågående gransking av alvorlige avvik og brudd på sikkerhetsloven i forbindelse med drift av nødnettet

Fagforbundet, EL og IT Forbundet, Norsk Offisersforbund og Norsk Tjenestemannslag organiserer tusenvis av medlemmer som til daglig har viktige funksjoner knyttet til samfunnsberedskapen.

Vi viser til NRK sin artikkel datert 10. august 2017, med tittelen: "Frykter at ondsinnede kan utnytte sikkerhetshull i nødnettet." I artikkelen konstaterer Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) at det har vært brudd på sikkerhetsloven med flere alvorlige avvik.

I en NRK-artikkel datert 14.02.2017 framkommer det at det skal ha tatt 14 måneder før noen oppdaget at IT-arbeidere i India hadde tilgang til deler av systemet bak det norske nødnettet.

Etter hva som framgår av NRK- artikkelen fra august, er avvikene ennå ikke er lukket. Dersom dette stemmer, er det bekymringsverdig.

Nødnettet er avgjørende viktig for at våre medlemmer skal kunne gjøre sin samfunnsberedskapsjobb og sikre befolkningen, men også for våre medlemmers egen sikkerhet i jobbsituasjonen. Derfor er vi opptatt av denne saken – og at de nødvendige tiltak igangsettes raskt.

Vi ber med dette som utgangspunkt om avklaring på følgende spørsmål:

Er alle avvikene NRK har omtalt lukket nå?

Dersom avvikene ennå ikke er lukket, må vi stille spørsmål om det er fordi avvikene er så omfattende, alvorlige eller farlige for rikets sikkerhet som man kan få inntrykk av ved å lese NRK sin artikkel.

Har NSM fått tilstrekkelige med ressurser for å granske avvikene?

NSM sier i artikkelen til NRK fra august, at de kan si mer når avvikene er lukket.

Dersom avvikene er lukket, anmoder vi med dette som bakgrunn om innsyn i granskingsrapporten.

Vi ønsker uansett å vite mer om alvorlighetsgraden og ansvarsforholdene knyttet til de hendelser NRK har omtalt og som NSM har gransket eller fremdeles har under gransking, og ber NSM redegjøre for dette så langt det er mulig, uten å offentliggjøre opplysninger egnet til å utfordre hensynet til innbyggernes sikkerhet.

De fire forbundene ser svært alvorlig på denne saken, og vi ber om raskt svar.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.