Spekter-oppgjøret ferdig

- innholdet kan være utdatert

A-delsforhandlingene mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og LO Stat om lønnsregulering for 2. avtaleår er ferdige.

Det gis et generelt tillegg på 4 875 kroner per år. Og et lavlønnstillegg på 3 900 kroner per år til arbeidstakere (unntatt lærlinger og unge arbeidstakere) med en årslønn på 430 221 kroner eller lavere.

Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2019.

Særskilt for område 10 og 13Lønnstillegg for område 10 (Helseforetak med sykehusdrift) og område 13 (Sykehus med driftsavtale) fastsettes i de videre forhandlinger.

FristerFrist for å be om bistand fra sentrale parter i B-delsforhandlingene er fredag 3. mai klokka 15:00.

Frist for videre forhandlinger i område 10 og 13 avtales senere.

Samling for tillitsvalgteForbundet arrangerer en samling på forbundskontoret torsdag 4. april klokka 11.00 for tillitsvalgte som skal ut i B-delsforhandlinger.

– Rammen for oppgjøret er 3,2 prosent, i tråd med frontfaget, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.