Spekter-oppgjøret ferdig

Publisert: 02.04.19

– innholdet kan være utdatert

A-delsforhandlingene mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og LO Stat om lønnsregulering for 2. avtaleår er ferdige.

Det gis et generelt tillegg på 4 875 kroner per år. Og et lavlønnstillegg på 3 900 kroner per år til arbeidstakere (unntatt lærlinger og unge arbeidstakere) med en årslønn på 430 221 kroner eller lavere.

Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2019.

Særskilt for område 10 og 13

Lønnstillegg for område 10 (Helseforetak med sykehusdrift) og område 13 (Sykehus med driftsavtale) fastsettes i de videre forhandlinger.

Frister

Frist for å be om bistand fra sentrale parter i B-delsforhandlingene er fredag 3. mai klokka 15:00.

Frist for videre forhandlinger i område 10 og 13 avtales senere.

Samling for tillitsvalgte

Forbundet arrangerer en samling på forbundskontoret torsdag 4. april klokka 11.00 for tillitsvalgte som skal ut i B-delsforhandlinger.

– Rammen for oppgjøret er 3,2 prosent, i tråd med frontfaget, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.