Spekter A-del er ferdig

Publisert: 04.04.17

– innholdet kan være utdatert

Det sentrale lønnsoppgjøret for over 50 000 LO-medlemmer i Spekter-området er ferdig. Alle får 975 kroner i sentralt tillegg. Det er også avtalt et lavtlønnstillegg på 2 925 kroner.
Resultatet harmonerer med LO-NHO oppgjøret.

– Uventet høy prisstigning ga svekket kjøpekraft for en del grupper i 2016. Det var aldri intensjonen under fjorårets lønnsoppgjør, sier forbundssekretær Reidunn Wahl. I år har vi krevd at alle medlemmers kjøpekraft økes.

Det skal nå forhandles på de enkelte B-deler. Fristene for disse forhandlingene ble fastsatt i dagens A-del forhandlinger..

Spekter område 2,3,7 og 8: Frist for å be om bistand er 25. april klokka 15.00. Frist for avslutning er 28. april klokka 15.00

Spekter område 6: Frist for å be om bistand er 2. mai klokka 15.00. Frist for avslutning er 3. mai klokka 15.00

Spekter område 1 og 9 og ikke områdeplasserte virksomheter: Frist for å be om bistand er 2. mai klokka 15.00. Frist for avslutning er 5. mai klokka 15.00

Frist for de videre forhandlinger i område 4 og 10 avtales senere.

EL og IT Forbundet har B-dels avtaler i blant annet Broadnet, Fubi, Geomatikk, Helseforetakene, Hålogaland Kraft, LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke), Telemuseet, Relacom, Statnett og Sykehuspartner.

LO Stat har varslet at det vil bli stilt krav om egen virkningsdato for omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m. v. dersom avsluttende forhandlinger eller mekling blir utsatt i et overenskomstområde.

– Dette var et krav fra mange av våre tillitsvalgte etter fjorårets oppgjør som gikk i sneglefart og hvor svarfristen på uravstemningen var i slutten av oktober, sier Wahl (bildet sammen med Eivind Gran, forhandlingsleder for LO Stat).

Forhandlingsprotokoll Spekter A-del

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.