Spekter A-del er ferdig

- innholdet kan være utdatert

Det sentrale lønnsoppgjøret for over 50 000 LO-medlemmer i Spekter-området er ferdig. Alle får 975 kroner i sentralt tillegg. Det er også avtalt et lavtlønnstillegg på 2 925 kroner.

Resultatet harmonerer med LO-NHO oppgjøret.

– Uventet høy prisstigning ga svekket kjøpekraft for en del grupper i 2016. Det var aldri intensjonen under fjorårets lønnsoppgjør, sier forbundssekretær Reidunn Wahl. I år har vi krevd at alle medlemmers kjøpekraft økes.

Det skal nå forhandles på de enkelte B-deler. Fristene for disse forhandlingene ble fastsatt i dagens A-del forhandlinger..

Spekter område 2,3,7 og 8: Frist for å be om bistand er 25. april klokka 15.00. Frist for avslutning er 28. april klokka 15.00

Spekter område 6: Frist for å be om bistand er 2. mai klokka 15.00. Frist for avslutning er 3. mai klokka 15.00

Spekter område 1 og 9 og ikke områdeplasserte virksomheter: Frist for å be om bistand er 2. mai klokka 15.00. Frist for avslutning er 5. mai klokka 15.00

Frist for de videre forhandlinger i område 4 og 10 avtales senere.

EL og IT Forbundet har B-dels avtaler i blant annet Broadnet, Fubi, Geomatikk, Helseforetakene, Hålogaland Kraft, LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke), Telemuseet, Relacom, Statnett og Sykehuspartner.

LO Stat har varslet at det vil bli stilt krav om egen virkningsdato for omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m. v. dersom avsluttende forhandlinger eller mekling blir utsatt i et overenskomstområde.

– Dette var et krav fra mange av våre tillitsvalgte etter fjorårets oppgjør som gikk i sneglefart og hvor svarfristen på uravstemningen var i slutten av oktober, sier Wahl (bildet sammen med Eivind Gran, forhandlingsleder for LO Stat).

Forhandlingsprotokoll Spekter A-del