– Snylter på den norske modellen

Publisert: 22.06.15

– innholdet kan være utdatert

"Tariffavtaler er en grunnstein i det norske arbeidslivet, i selve den norske arbeidslivsmodellen. Det er gjennom å etablere en tariffavtale man legger på plass de elementene som er avgjørende for et organisert partssamarbeid.

Slik sett er kampen for tariffavtale en kamp for å være en del av den norske modellen som så mange skryter a.

Forbundssekretærene Reidunn Wahl og Ellisiv Rognlien, samt organisasjonssekretær i Jan-Ole Evensen i Elektromontørenes forening ved foreningsfanen. Også tillitsvalgte fra Elektrikerens fagforening i Trøndelag var representert
 

Å avvise et krav om tariffavtale er de radikale handlingen, å avvise krav om tariffavtale er å vende ryggen til den norske modellen. Gjennom mange tiår var det en almennelig aksept for at tariffavtaler er en del av spillereglene i arbeidsliet, også fra arbeidsgiversiden. Harde kamper for å etablere avtaler hørte til sjeldenhetene.

Slik er det ikke nå. De siste åra har stadig flere arbeidstakere, også innenfor tradisjonelt velorganiserte bransjer, blitt tvunget ut i kampe for retten til avtale. Flere og flere arbeidsgivere ser muligheten til å slippe unna AFP-kostnader o.l. bare de står i mot. Også vi i EL & IT Forbundet har vært ute i slike kamper. Vi veit hvor viktig det er å vinne og vi veit hvor smertelig det er å tape, ikke minst for de medlemmene som mister AFP og andre tariffgoder på tampen av et langt yrkesliv."

Til slike arbeidsgivere sier vi:

– Dere er snyltere på den norske modellen. Dere vil ha alle fordelene med å drive næring i et stabilt land med høy økonomisk aktivitet, men dere vil ikke være med på det spleiselaget som har lagt grunnlaget for denne stabile og gode økonomien. Vi trenger dere ikke!!!!

– Kamerater, den kampen dere fører er en kamp som angår hele fagbevegelsen og alle som ser fordelene med et organisert arbeidsliv.

Dere har vår fulle støtte. Lykke til videre!

Takk for oppmerksomheten.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.