Skal ha lønn i ledigtid

- innholdet kan være utdatert

På slutten av fjoråret fikk forbundet flere tilbakemeldinger om at ansatte i bemanningsforetak fikk endret sine ansettelseskontrakter. I de nye kontrakten fikk ikke lenger ansatte lønn mellom oppdrag.

Hele organisasjonen tok tak i saken for å hindre en slik uønsket utvikling. Temaet ble også omtalt på forbundets hjemmeside og i Klassekampen. 

Arbeidet i organisasjonen førte til at en klubb hevdet at kontraktsformen var i strid med tariffavtalen (LOK). Deretter ble uenigheten behandlet av tariffpartene Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet. Etter tre møter ble det klart at ansatte i bemanningsforetak/vikarbyråer med avtale med forbundet, skal ha lønn i ledigtid. Ansettelsesavtaler som betyr at ansatte ikke får garantilønn er i strid med Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

Kontraktspraksisen ble også mye omtalt i media, bl.a. av Klassekampen, omtalt på hjemmesiden, og Fri Fagbevegelse.

Arbeidet og tiltakene resulterte i at vi fikk inn en lokal uenighet, der en klubb hevdet at denne kontraktsformen var tariffstridig.

Saken ble deretter behandlet som en uenighet mellom tariffpartene.

Sentral protokoll om ulovlige ansettelsesavtalerTariffpartene Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet har signert en protokoll der det klart er slått fast at en ansettelsesavtale som innebærer at de ansatte er «fast ansatt uten garantilønn», er i strid med avtalen Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

Dette gjelder kun medlemmer i bemanningsforetak/vikarbyråer som er omfattet av LOK.Forbundet takker alle i organisasjonen som har bidratt til dette resultatet.