Skal ha lønn i ledigtid

Publisert: 17.04.15

– innholdet kan være utdatert

På slutten av fjoråret fikk forbundet flere tilbakemeldinger om at ansatte i bemanningsforetak fikk endret sine ansettelseskontrakter. I de nye kontrakten fikk ikke lenger ansatte lønn mellom oppdrag.

Hele organisasjonen tok tak i saken for å hindre en slik uønsket utvikling. Temaet ble også omtalt på forbundets hjemmeside og i Klassekampen. 

Arbeidet i organisasjonen førte til at en klubb hevdet at kontraktsformen var i strid med tariffavtalen (LOK). Deretter ble uenigheten behandlet av tariffpartene Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet. Etter tre møter ble det klart at ansatte i bemanningsforetak/vikarbyråer med avtale med forbundet, skal ha lønn i ledigtid. Ansettelsesavtaler som betyr at ansatte ikke får garantilønn er i strid med Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

Kontraktspraksisen ble også mye omtalt i media, bl.a. av Klassekampen, omtalt på hjemmesiden, og Fri Fagbevegelse.
Arbeidet og tiltakene resulterte i at vi fikk inn en lokal uenighet, der en klubb hevdet at denne kontraktsformen var tariffstridig.

Saken ble deretter behandlet som en uenighet mellom tariffpartene.

Sentral protokoll om ulovlige ansettelsesavtaler

Tariffpartene Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet har signert en protokoll der det klart er slått fast at en ansettelsesavtale som innebærer at de ansatte er «fast ansatt uten garantilønn», er i strid med avtalen Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

Dette gjelder kun medlemmer i bemanningsforetak/vikarbyråer som er omfattet av LOK.

Forbundet takker alle i organisasjonen som har bidratt til dette resultatet.
 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.