Sentrale vedtak fra LO-kongressen

- innholdet kan være utdatert

LO-kongressen ble avholdt 8 – 12. mai. Der ble det vedtatt nytt handlingsprogram, uttalelser og valgte ny ledelse i LO.

Her er noen av vedtakene til kongressen (listen er ikke utfyllende):

Arbeidsliv

EL og IT Forbundets forslag om gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett ved brudd på innleiebestemmelser og midlertidige ansettelser, ble oversendt sekretariatet (LOs ledelse) for behandling der. Det samme gjelder forslaget om å utvide bestemmelsen om solidaransvar fra 3 mnd. til 12 mnd.

Kompetanse og skolering