SAMFO-forhandlingene er i gang

- innholdet kan være utdatert

Forhandlingene mellom LO og SAMFO om årets hovedtariffoppgjør startet i dag. Partene har frist til onsdag 9. mai med å være ferdige med forhandlingene. Hvis partene ikke blir enige innen fristen, går oppgjøret inn i neste fase, som er mekling.

Årets hovedtariffoppgjør er et såkalt samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasningsforhandlinger. Det vil si at LO forhandler på vegne av alle LO-forbundene, og det enkelte forbund forhandler om spesielle saker på den enkelte overenskomst. Utfallet av de forbundsvise tilpasningsforhandlingene blir en del av resultatet i oppgjøret, forutsatt at det blir enighet om det i tilpasningsforhandlingene. Det gjennomføres en felles uravstemning over totalresultatet i SAMFO-området.

Følg med på elogit.no for mer informasjon om resultatet av forhandlingene.