Samarbeid over landegrensene

Publisert: 03.09.15

– innholdet kan være utdatert

Et samarbeid mellom fagforeninger på tvers av landegrenser etterlyses ofte i et stadig mer internasjonalisert arbeidsmarked, men det finnes få praktiske eksempler.Det latviske bygningsarbeiderforbundet (LCA) og Fellesforbundet har i perioden fra 2007 til 2013 høstet noen viktige erfaringer på området.

Helt konkret har drøyt 200 latviske bygningsarbeidere som har jobbet i Norge, meldt seg inn i LCA i denne perioden.  I tillegg viser det seg at latviske arbeidere har fått mer kunnskap om sine rettigheter i Norge. Avtalen har også gitt mange konkrete resultater i form av løste saker og betaling av utestående lønn.

Det er Oslo Bygningsarbeiderforening som har stått for det praktiske arbeidet fra norsk side. Både foreningen og det latviske forbundet har fått økonomisk støtte fra Fellesforbundet for å kunne gjøre jobben.   

Dette kommer fram i en ny Fafo-rapport om dette samarbeidsprosjektet, skrevet av Line Eldring.  Her du finner hele rapporten Fagforeninger som krysser landegrensene.

Les mer om saken på arbeidslivet.no.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.