Rikslønnsnemndas kjennelse er klar

Publisert: 07.11.19

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet er meget fornøyd med at vi har fått gjennomslag for hovedkravet om å fjerne grensa på 20 prosent stilling for innmelding i pensjonsordningen. Et stort antall LO medlemmer er berørt – mange unge kvinner som er lavtlønte i utgangspunktet.

– For den enkelte betyr dette en bedre alderspensjon, men ikke minst også sikring ved uførhet og dødsfall, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Fra kjennelsen:

1. Nedenstående tekst tas inn i overenskomst Al punkt 9 avslutningsvis:

Fra 01.01.2020 skal pensjonsordningen omfatte alle tilsatte (faste og midlertidige) og fra første arbeidede time. Fast ansatte arbeidstakere meldes inn i pensjonsordningen den dagen de begynner i den faste stillingen.

2. Generelle tillegg

Alle medlemmer i stillingsgruppe 1, 2 og 3 gis et generelt tillegg på kr 7 000. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Alle medlemmer i stillingsgruppe 4 og 5, og alle medlemmer i unormerte stillinger gis et generelt tillegg på 2,1 %.

Alle medlemmer i stillingsgruppe 5 med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (samlet 2,6 %).

Alle medlemmer i lederstilling med økonomi-, personal- og driftsansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (samlet 2,6 %).

De generelle tilleggene gis med virkning fra 1. august 2019.

– Vi har imidlertid ikke fått gjennomslag for særskilt tillegg ved Sykehuset Vestfold HF, sier Wahl.

Dette betyr at tariffoppgjøret for 2019 for våre medlemmer i sykehusene nå er avsluttet.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.