Strømskader

Strømulykker kan gi umiddelbare skader som brannsår og hjertestans. Ulykker kan også føre til senskader som muskel- og skjelettplager, psykiske lidelser og skader på nervesystem. Oppfølging av helsevesenet er derfor viktig.

Etter en strømulykke skal alle oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart hvis de har:

  • hatt strømgjennomgang fra lavspenning gjennom hjerteregion/overkropp – hatt strømgjennomgang fra høyspenning
  • vært utsatt for lynnedslag
  • vært bevisstløs, omtåket eller uvel rett etter ulykken
  • brannskade
  • tegn på nerveskade (for eksempel lammelser, balanseproblem eller nummenhet)
  • Medisinsk hjelp er definert som fastlege, legevakt eller medisinsk nødtelefon.

Arbeidsgiver plikter å melde inn alle elulykker på arbeidsplassen til myndighetene. DSB regner elulykker som ulykker hvor noen får skader som følge av strømgjennomgang eller lysbue.

Strømulykker meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på 33 41 25 00 (sentralbord), vakttelefon 82 12 00 eller ved et eget skjema.
Arbeidstilsynet skal alltid meldes om alvorlige arbeidsulykker – nås på telefonnummer 731 99 700.
Arbeidsgiver skal sende skademelding til NAV.

Viktige sider om strømskader

I appen finner du informasjon som er nødvendig å vite ved strømulykke.
Last ned app for iPhone/iPad
Last med app for Android-telefoner og nettbrett

Opplæringsvideo: Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Har du behov for supplement til FSE-opplæringen?

Kontakt

Kai Christoffersen
Forbundssekretær
Telefon: +47 930 22 923

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.