Prosjekt anstendig arbeidsliv

Publisert: 04.02.15

– innholdet kan være utdatert

Forelesninger foregikk via tolk.

I fjor ble det arrangert to fellesmøter i Budapest og begge møtene ble delt, hvorav én dag med andre organisasjoner og arbeidsgivere og én dag kun med vårt søsterforbund EVDSZ.

Norges ambassade var representert ved åpningen på begge møtene og bidro dermed tydelig til å vise viktigheten av arbeidet som er gjort.

 

 
Verre for fagbevegelsen

Ungarske myndigheter har endret mye i lovverket som vanskeliggjør fagbevegelsens posisjon og arbeid. Myndighetene stilte også tvil ved hele prosjektet og hevdet at vår rolle var å utfordre den ungarske regjeringen. Den norske ambassaden kontaktet regjeringen i Ungarn og forklarte bakgrunnen for prosjektet og forholdet ble derfor «normalisert» igjen.

EU-midler

Prosjektmidlene kommer fra Norges bidrag til EU og midlene styres etter strenge regler av Innovasjon Norge. Vårt søsterforbund søkte penger med ønske om skolering i det nordiske trepartssamarbeidet. Fagforbundet hadde et tilsvarende prosjekt som rettet seg mot statlig og kommunalt ansatte i Ungarn. Også Unio hadde prosjekter i Ungarn, samt at det har vært tilsvarende utviklingssamarbeid i land som Litauen, Estland, Polen, Tsjekkia og Romania.

Hva er oppnådd?

I prosjektperioden har vi nådd 80 tillitsvalgte på konferansene i Budapest. De har, sammen med ledelsen i EVDSZ, hatt lokale konferanser og totalt har da omtrent 600 av EVDSZ medlemmer deltatt i prosjektet. Det er dannet flere klubber og det har blitt flere tillitsvalgte.

  • Regjeringen ønsket å innføre skatt på internett, men ble møtt med demonstrasjoner som har gjort at denne saken er utsatt.
  • Det er laget konkrete prosjekter for å verve flere medlemmer, inkludert medlemsfordeler som billigere mobilabonnement.

 

Prosjektavslutning

25. november 2014 var alle prosjektansvarlige fra deltakende land samlet i Oslo til oppsummering og gjennomgang av prosjektet. Innovasjon Norge/Norway Grants sto for arrangementet og EL & IT Forbundet var vertskap for våre venner i EVDSZ. Det var mange gode tilbakemeldinger og det er knyttet mange kontakter. Flere av de tillitsvalgte treffer vi igjen i andre sammenhenger på møter av internasjonal karakter.

Også UD ga meget positiv tilbakemeldinger og håpet at ordningen kunne videreføres, så kanskje fortsetter prosjektet på en eller annen måte. Det har uansett vært svært lærerikt for begge parter.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.