-Pensjon skal ikke tariffestes

- innholdet kan være utdatert

Det gjelder virksomheter innenfor helse, utdanning og kultur (mellom partene kalt HUK-området). Ideell sektor har en historie med pensjon på linje med det offentlige, altså en ytelsespensjon. Da garanterer arbeidsgiveren pensjon tilsvarende 66 prosent av lønna når man går av ved fylte 67 år. Ytelsespensjonene er på vei ut, og spørsmålet er hva disse skal erstattes med. Innen HUK-området er hybrid et alternativ, skriver Frifagbevegelse.

Les mer om saken og fakta om forskjellen på hybrid og innskudd.