Orona-streiken er over – heismontørene får tariffavtale

- innholdet kan være utdatert

Heismontørene i Orona streiket fra og med 14. mai for å få landsdekkende tariffavtale. Fredag 13. juli fikk de gjennomslag for kravet.

EL og IT Forbundet og Orona er enige om at det fra 1. oktober er den landsdekkende heisoverenskomsten som skal gjelde i bedriften. Det gir blant annet AFP.

Heismontørene krevde også en egen innleieavtale og en avtale for opplæring, i tråd med overenskomsten. Nå får EL og IT-klubben i Orona blant annet vetorett på innleie og de som ønsker å ta fagprøve som heismontør får rett til det.

– Dette er en full seier, og ikke minst en viktig seier. Det gjelder både for våre medlemmer i bedriften og for å sikre rettferdig konkurranse mellom heisbedrifter i Norge, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Takk til de streikende og for alle støtteDa streiken startet den 14. mai gikk 17 heismontører ut i streik. Ytterligere to meldte seg inn i Heismontørens Fagforening (HMF) og EL og IT Forbundet og sluttet seg til streiken en uke etter. Streiken fikk massiv støtte fra fagbevegelse i både Norge og utlandet.

– Takk til våre medlemmer i Orona som har holdt ut. Takk til alle som har støttet oss i kampen, sier Andersen.

De 19 heismontørene som var i streik er medlemmer i Heismontørenes fagforening, som er en landsomfattende fagforening tilsluttet EL og IT Forbundet.

Les hele avtalen.