Oppgjøret i staten i gang – vi krever økt kjøpekraft

Publisert: 23.04.19

– innholdet kan være utdatert

Pressemelding fra LO Stat

Mellomoppgjøret i staten innledes i dag. LO Stat krever reallønnsvekst til alle og en rettferdig fordeling av lønnsmidlene. LO Stat krever også at all lønn skal være pensjonsgivende.

-Vi har sett at mange av våre medlemmer faktisk har opplevd reallønnsnedgang de siste årene. Dette kan ikke fortsette. Staten har ansvaret for at vi har kommet i denne situasjonen. Ved årets mellomoppgjør må rettferdig fordeling av lønna være hovedambisjonen, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

LO Stat krever derfor at de disponible midlene gis som sentrale generelle tillegg på hovedlønnstabellen (A-tabellen) for å sikre økt kjøpekraft til alle. Videre krever de sentrale tiltak for økt likelønn mellom kvinner og menn, ekstra løft for lavtlønte og heving av begynnerlønna.

Pensjon står også på agendaen ved årets oppgjør. I 2018 ble partene enige om å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe for å vurdere hvilken lønn, herunder faste og variable tillegg som skal inngå i pensjonsopptjeningen/pensjonsgrunnlaget for ansatte i staten, og forhandle om det i årets mellomoppgjør. I dag er det slik at deler av lønna til mange statsansatte ikke er pensjonsgivende. Når krever LO Stat at all lønn (regulativlønn/fastlønn samt faste og variable tillegg) som er vederlag for arbeid skal være pensjonsgivende.

-Det er egentlig et veldig enkelt prinsipp, slik jeg ser det: Det du får i lønn skal også være pensjonsgivende. Slik er det ikke i dag, og da må staten fikse det, sier Aas og legger til at det også er forskjeller mellom kommunene og staten på dette området.

-I kommunene har de i stor grad fått dette på plass. Nå innfører vi en felles offentlig tjenestepensjonsordning, og da får man sørge for at pensjonsopptjeningen blir lik i hele offentlig sektor, sier han.

Også YS, Unio og Akademikerne er en del av forhandlingene. Fristen er 30. april ved midnatt og Aas forventer at det blir harde tak.

-Vi går alltid inn i forhandlinger med et mål om å bli enig med motparten, men forbereder oss selvfølgelig også på det motsatte, sier han.

For ytterligere kommentarer:

Egil André Aas, leder i LO Stat: 928 40 455

Stein Syrstad, kommunikasjonsansvarlig: 906 89 882

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.