Oppgjøret i OneCo Networks, GlobalConnect og Hålogaland Kraft godkjent

- innholdet kan være utdatert

Uravstemningen i Spekter område 9 er ferdig. Det var til sammen 3 896 med stemmerett i dette området og av de avgitte stemmene var 70,2% JA.

På EL og IT Forbundets tre avtaler var det også JA-flertall. Størst JA-andel hadde Hålogaland Kraft med 95%. I GlobalConnect ble det 84% JA og i OneCo Networks 64,02% JA.

Deltakelsen i uravstemningen var størst i Hålogaland Kraft med 95,24%. I GlobalConnect deltok 60,98% av medlemmene og i OneCo Networks 59,37%.

Resultatet er godkjent av LO, og Spekter har fått beskjed om at vi har godkjent resultatet og at det kan iverksettes.