Oppgjøret i KS Bedrift konkurranseutsatte bedrifter er ferdig

- innholdet kan være utdatert

Avtalen omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall/gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring/eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp.

Hovedoppgjøret 2018 og mellomoppgjøret 2019I hovedoppgjøret i 2018 ble det gitt et generelt tillegg på 9 800 kroner med virkning fra 1. mai. I tillegg ble garantilønningene hevet med tilsvarende beløp. Arbeidstakere med 20 års ansiennitet eller mer, ble sikra en grunnlønn på minst 400 000 kroner i 100 prosent stilling. Helge- og ubekvemstillegg økte, noe som heva lønna for de lavest lønte i avtaleområdet.

Fagforbundet og EL og IT Forbundet kom til enighet med KS Bedrift i mellomoppgjøret for konkurranseutsatte bedrifter 14 mai.

Resultat:

Kompetanseløft i garantilønnssystemetFor fagarbeidere og for fagarbeidere med fagskole er det gitt et kompetanseløft i form av ytterligere heving av garantilønnsnivåene. Tilleggene på garantilønn er på mellom 15 600 og 21 625 kroner, avhengig av ansiennitetstrinn.

Det økonomiske resultatet er på nivå med rammen fra frontfaget.

PensjonNår det gjelder pensjon er partene enige, med bakgrunn i den pågående prosessen i KS-området, og i påvente av stortingsbehandling av ny offentlig tjenestepensjon håndteres endrede regler om offentlig tjenestepensjon på følgende måte:Partssammansatt arbeidDet skal også settes ned et partssammensatt utvalg som skal vurdere lønns- og forhandlingsbestemmelsene i avtalens kapittel 3.

Sentrale tillegg og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. mai 2019