Oppgjøret i KS Bedrift konkurranseutsatte bedrifter er ferdig

Publisert: 15.05.19

– innholdet kan være utdatert

Avtalen omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall/gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring/eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp.

Hovedoppgjøret 2018 og mellomoppgjøret 2019

I hovedoppgjøret i 2018 ble det gitt et generelt tillegg på 9 800 kroner med virkning fra 1. mai. I tillegg ble garantilønningene hevet med tilsvarende beløp. Arbeidstakere med 20 års ansiennitet eller mer, ble sikra en grunnlønn på minst 400 000 kroner i 100 prosent stilling. Helge- og ubekvemstillegg økte, noe som heva lønna for de lavest lønte i avtaleområdet.

Fagforbundet og EL og IT Forbundet kom til enighet med KS Bedrift i mellomoppgjøret for konkurranseutsatte bedrifter 14 mai.

Resultat:

  • Det gis et generelt tillegg til alle i normerte stillinger i gruppe 1 på kr. 6200
  • Det gis et generelt tillegg til alle i unormerte stillinger gruppe 1 på 1,45 prosent, dog minst 6 200 kroner.
  • G-regulering av 20 års-garantien med 13 900 kroner.
  • Garantilønnssatsene økes til beløpene vist i tabellen under.

Kompetanseløft i garantilønnssystemet

For fagarbeidere og for fagarbeidere med fagskole er det gitt et kompetanseløft i form av ytterligere heving av garantilønnsnivåene. Tilleggene på garantilønn er på mellom 15 600 og 21 625 kroner, avhengig av ansiennitetstrinn.

Det økonomiske resultatet er på nivå med rammen fra frontfaget.

Pensjon

Når det gjelder pensjon er partene enige, med bakgrunn i den pågående prosessen i KS-området, og i påvente av stortingsbehandling av ny offentlig tjenestepensjon håndteres endrede regler om offentlig tjenestepensjon på følgende måte:

  • Partene er enige om at det endelige resultatet i kommuneoppgjøret, hva gjelder regler om offentlig tjenestepensjon, implementeres i Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.
  • Dersom partene ikke blir enige om regulering av pensjon, er partene enige om at det er konfliktadgang uavhengig av den fredsplikt som følger av tariffavtalens gyldighetstid.
  • For øvrig kommer hovedtariffavtalens regler til anvendelse på tilsvarende måte som ved opprettelse av tariffavtale jf. Hovedavtalens del A § 5.

Partssammansatt arbeid

Det skal også settes ned et partssammensatt utvalg som skal vurdere lønns- og forhandlingsbestemmelsene i avtalens kapittel 3.

Sentrale tillegg og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. mai 2019

 

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.