Område 12 i Spekter til mekling

- innholdet kan være utdatert

Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst er samlet i område 12 i Spekter.

LO-forbundene har i alt 22 avtaler i dette området og EL og IT Forbundet er part i én av dem – LHL-avtalen.

Det var ikke mulig å komme til enighet i forhandlingene på to av avtalene og hele området går til mekling.

– Det er mulig denne meklingen ikke vil bli gjennomført før etter sommerferien, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.