Øknomisk støtte til kurs og utdanning

Publisert: 04.01.18

– innholdet kan være utdatert

LOs utdanningsfond

EL og IT Forbundet er med i LOs utdanningsfond. Det betyr at mange av våre medlemmer kan søke om økonomisk støtte til helårsstudier og kortere kurs/opplæring. Det gis opptil 13 500 kroner i støtte per studieår. For å få hele beløpet må du søke før 15. mai 2018. Les om ordningen, hvem som kan få støtte og om de ulike satsene på forbundets nettside.

Landsoverenskomstens utdanningsfond (LOK)

Fondet (ELBUS-ordningen) finansieres av bedrifter på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK). EL og ITs medlemmer på avtalen kan søke om støtte inntil to kursuker i året. Fra 1. januar 2018 er støttesatsen 2 175 kroner per dag (maks 10 dager, 21 750 kroner).
Les mer om ordningen.

LO Stats utdanningsfond (staten/Spekter)

Hovedkriteriet for tildeling av stipend fra dette fondet er at søkerne kommer inn under Hovedtariffavtalen i staten eller overenskomstene i Spekter. Satsene på stipend er for tiden 2 000 kroner for kortere utdanning og 6 000 kroner for lengre utdanning. Arbeidsledige, som for inntil ett år siden tilhørte ett av tariffområdene i ordningen, kan også søke. NB! Søknadsfristen er 15. januar 2018.
Les om ordningen på LO Stats utdanningsfond.

Andre ordninger

EL og IT Forbundet har også flere andre ordninger som du kan lese om på vår nettside om utdanning og støtte.

Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  • De fleste arbeidstakere har i utgangspunktet rett til utdanningspermisjon (uten lønn), men noen vilkår må være oppfylt:
  • Du må ha hatt arbeid som hovedbeskjeftigelse i minst tre år.
  • Du må ha vært ansatt hos arbeidsgiveren du søker permisjon fra de siste to årene (lovfestet fravær regnes imidlertid ikke til fradrag i denne beregningen).
  • Du må delta i organiserte utdanningstilbud.
  • Etter- og videreutdanningen må være arbeidsmarkedsrelevant. Det er tilstrekkelig at utdanningen har relevans i forhold til yrkeslivet generelt. Det er ikke et krav at utdanningen har relevans eller er nødvendig for den stillingen som det søkes permisjon fra. Kravet til yrkesrelevans gjelder ikke utdanning på grunnskole- eller videregående opplæringsnivå.
  • Utdanningspermisjon må varsles skriftlig til arbeidsgiver. Dersom arbeidsgiver mener vilkårene for utdanningspermisjon ikke er oppfylt, skal arbeidsgiver snarest mulig, og senest innen seks måneder, gi arbeidstakeren skriftlig beskjed. Arbeidsgiver kan si nei til permisjon om det er til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personalmessige forhold.  

Les om rettigheter og betingelser på Arbeidstilsynets nettside

Statens lånekasse for utdanning

Du kan søke Statens lånekasse for utdanning om stipend og lån til dekning av livsopphold og studiemateriell. Forutsetningen er at utdanningen er offentlig godkjent i Norge.
Les mer på nettsiden til Statens lånekasse.

Usikker på hvilke tariffavtaler som gjelder?

På Min side kan du sjekke hvilken avtaler som gjelder for deg. For å logge inn trenger du medlemsnummer/e-post og passord. Nye brukere av Min side må registrere seg før innlogging. Det gjør du ved å gå inn på valget Min side på forbundets nettside.
 

Relevante artikler

1. januar 2023 kommer det vilkårsendringer på innboforsikringen din, som du bør få med deg.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.