Øker verveinnsatsen i servicesektoren

- innholdet kan være utdatert

Geir Aasen er engasjert for ett år, med mulighet for forlenget engasjement.

Prosjektsekretæren skal bruke det meste av sin arbeidstid til utadrettet virksomhet; ute på virksomheter for å drive rekruttering og verving – i samarbeid med distriktskontorer. I første omgang skal innsatsen settes inn i Oslo/Akershus, som har et stort IKT-miljø. Engasjementsstillingen er muliggjort gjennom LOs satsing på servicesektoren og LO bidrar med prosjektmidler.

LO-satsingProsjektet er vedtatt av LO-sekretariatet og LO tar også det største økonomiske ansvaret med seks millioner kroner gjennom tre år.

LOs mål er:Det er mulig, da SSB-statistikk viser at det f.eks. er en gruppe på over 41 000 IKT-konsulenter og at det arbeider ca 13 000 innen telekommunikasjon.

SSB har definert informasjonssektoren som gruppene IKT-industri, IKT-varehandel, telekommunikasjon og IKT-konsulentvirksomhet. Innen sektoren er det både produksjon, utvikling og salg av tjenester og varer.

Forbundets mål er:

Nestleder Vidar Hennum, og prosjektansvarlig i forbundet, har tiltrådt LOs arbeidsgruppe. Hennums vara er hovedkasserer Odd-Helge Reppe.

Representanter fra forbundets IKT-utvalg og vervekomiteen utgjør forbundets referansegruppe.

Prosjektsekretær skal jevnlig rapportere til forbundets prosjektansvarlig. Resultatene evalueres jevnlig av prosjektansvarlig og referansegruppa.

– Jeg håper vi skal få til et løft i disse bransjene og at det skal vise seg når kampanjen er ferdig. Men, innsatsen og verving stopper ikke etter tre år! Jeg håper at vi etter tre år har fått en fot innenfor miljøet, slik at vi har skapt en grunnmur for videre verving, sier prosjektleder Vidar Hennum.

De andre deltakende forbund er FLT, Norsk Transportarbeiderforbund, Fagforbundet, Fellesforbundet, Handel og Kontor, Norsk Arbeidsmandsforbund, LO Finans, LO Student og LO lokalt i de geografiske områdene hvor prosjektet igangsettes.