Nytt forbundsstyre i EL og IT Forbundet

- innholdet kan være utdatert

Landsmøtet i EL og IT valgte søndag forbundsstyre for perioden 2019-23. Ledelsen ble gjenvalgt. Ellers er det mange nye navn i styret.Det nye forbundsstyret:Forbundsleder: Jan Olav Andersen, LOK

Nestleder Vidar Hennum, Energi

Hovedkasserer Odd-Helge Reppe, LOK

Leder av forhandlingsavdelingen Bjørn Fornes, Energi

Leder av utviklingsavdelingen Monica Derbakk, IKT

StyremedlemmerEsben Smistad, IKT Oslo og Akershus (ny)

Atle Rasmussen, LOK Hordaland og Sogn og Fjordane (ny)

Øivind Wallentinsen, LOK Rogaland (ny)

Bjørnar Dahle, Energi Møre og Romsdal

Eystein Garberg, LOK Trøndelag (ny)

Knut Hamletsen, Teleentreprenør Hedmark og Oppland (ny)

Heidi Lie, LOK Hordaland og Sogn og Fjordane

Emil Haugen, LOK Nordland (ny)

Morten Svendsen, LOK Oslo og Akershus (ny)

Bjørn Klaussen, energi Finnmark (ny)

Markus Hansen, Heis Oslo og Akershus

Morten Bildøy, Energi Hordaland, Sogn og Fjordane (ny)

Venke Heimdal, IKT Trøndelag

Ørjan Pedersen, Ungdom (ny)

Vararepresentanter1. Sandra Åberg Kristiansen, LOK Trøndelag (møter fast)

2. Roger Nordland, Energi Nordland

3. Svenn Åge Johnsen, LOK Rogaland

4. Torstein Kiland, LOK Agder

5. Geir Wamstad, Energi Buskerud

6. Arvid Erga, IKT Rogaland

7. Bjørn lie, LOK Østfold

8. Hanne Lise Fahsing. IKT Trøndelag

9. Tore Sunde, LOK Møre og Romsdal

10. Lisa Nord Hopland, Energi, Hordaland, Sogn og Fjordane

11. Kai Robert Johansen, LOK Hedmark og Oppland

12. Thorbjørn Holøs, Energi Vestfold, Telemark

13. Espen Andersen, LOK, Vestfold, Telemark

14. Knut-Richard Slettebø, Ungdom

KontrollkomitéÅge Andersen, Energi

Brit Fredriksen, IKT

Øyvind Landsvik, LOK

Vara til kontrollkomiteen:

Terje Davidsen, Energi

Øystein Rugland, IKT

Kristine J. Wendt, LOK

LOs RepresentantskapForbundsleder møter i sekretariatet.

1. Vidar Hennum, Vara: Emil Haugen

2. Bjørn Fornes, Vara: Esben Smistad

3. Monica Derbakk, Vara: Morten Bildøy

4. Odd-Helge Reppe, vara: Morten Svendsen

5. Øivind Wallentinsen, Vara: Heidi Lie

6. Bjørnar Dahle, Vara: Bjørn Klausen

 

Valgkomitéen har bestått av: Svein Davidsen, Kristine Wendt, Are Bergli Heier, Runar Andreas Lein, Anne Marie Høitomt, Rolf Bersås, Ingrid Lund, Ivar Grytvik og Kent Roger Helgesen.