Ny rapport om IKT-sikkerhet: Vi er sårbare

Publisert: 28.09.17

– innholdet kan være utdatert

Norge er så gjennomdigitalisert at det gjør oss særlig sårbare for cyberkriminalitet og IKT-uhell, viser en ny rapport fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

I dag ble rapporten "Helhetlig IKT-risikobilde" lagt fram. Den tar særlig for seg risiko som følge av uønskede hendelser som skyldes bevisste, ondsinnede handlinger, men omhandler også risiko knyttet til utilsiktede feil, ulykker og tilfeldige hendelser.

NSM peker i rapporten på et økende gap mellom behov for og tilgjengelighet av sikkerhetskompetanse. Rapporten inneholder også flere tiltak NSM mener virksomheter bør vurdere. EL og IT Forbundet skal nå se nærmere på rapporten.

Hvordan styrke IKT-kompetansen?

Tidligere har EL og IT Forbundet påpekt at IKT-kompetansen i Norge må styrkes. IKT-sikkerhet må få en sentralplass i IKT-bachelorgrader og i elektrofagene, kapasiteten på masterutdanning innen IKT-sikkerhet må økes og den nasjonal forskningskompetanse i kryptografi må styrkes.

I etterkant av Nødnett-saken, hvor det like før jul ble oppdaget at IT-arbeidere i India hadde uautorisert tilgang til det norske nødnettet, trakk EL og IT Forbundet fram to lærdommer: Sikkerhet må bli en større del av vurderingen ved outsourcing, slik at økonomi og besparelser veier mindre. Videre så må de ansattes kunnskap og erfaring med IT-systemene bli lyttet til i større grad.

Relevante artikler

– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.