Ny opptrapping i sykehusstreiken

Publisert: 19.06.19

– innholdet kan være utdatert

Streiken i helseforetakene trappes opp fra og med mandag 24. juni.

De nye uttakene skjer blant Fagforbundets medlemmer ved Oslo Universitetssykehus (9), Sørlandet Sykehus (5), Vestre Viken (32), Sykehuset Vestfold (21) og A-Hus (20).

Til sammen betyr dette at streiken utvides med 87 personer. I alt 513 LO-medlemmer er med dette tatt ut. Også YS-forbund deltar i streiken og totalt er 812 medlemmer i de aktuelle forbundene i LO og YS tatt ut. Streiken vil med dette bli merkbar på i alt 9 ulike sykehus. Forbundene som er i konflikt er Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Delta og Parat.

Ingen av EL og IT Forbundets medlemmer er tatt ut i streik. Med andre ord: EL og IT-medlemmer skal møte på jobb som vanlig inntil de har fått beskjed om noe annet.

Nærmere om bakgrunnen for streiken: Blodig urettferdig!

Vi streiker mot en regel som er diskriminerende og urettferdig. Det gjelder reglen som sier at de med stillingsprosent under 20 ikke skal meldes inn i tjenestepensjonsordningen. De som rammes taper pensjon, får ikke rett til uførepensjon eller etterlattepensjon fra tjenestepensjonsordningen.

Kostnaden for rettferdig pensjonsopptjening er småpenger for arbeidsgiver, men betyr mye for de det gjelder. Vi krever rett til pensjon, uførepensjon og etterlattepensjon som er uavhengig av stillingsstørrelse. Tre av fire som rammes i dag er kvinner i små stillinger med lav lønn.

Uenigheter om økonomi er også er en del av konflikten.

Streiken startet den 29. mai 2019. Den første opptrappingen trådte i kraft tirsdag 11. juni, og den 24. juni gjennomføres den andre opptrappingen.

Konflikten omhandler område 10 i Spekter (helseforetak med sykehusdrift). Selv om ingen av EL og IT Forbundets medlemmer er tatt ut i streik, så er vi en del av konflikten. Den har vår full støtte!

Les pressemeldingen fra Fagforbundet: Sykehusstreiken trappes opp mandag

Ny mekling 28. juni

Fredag 28. juni har sykehusstreiken vart en måned. Etter loven skal partene da inn til tvungen mekling hos Riksmekleren.

Dermed møtes LO Stat og Spekter klokka 10 denne dagen. LO Stats forhandlingsleder, Øystein Gudbrands, har ikke hørt noe fra motparten.

– Vi stiller opp og håper at det skjer noe, men vi har ingen signaler på det nå, sier Øystein Gudbrands.

Forrige gang partene hadde kontakt var i den frivillige meklingen 11. juni.

Les mer på LO Stats nettsider.

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.