Møtte Høglund om TISA

Publisert: 21.05.15

– innholdet kan være utdatert

Statssekretær Morten Høglund bekreftet at invitasjonen til møtet hadde sin bakgrunn i et opprop mot TISA-forhandlingene, og at det derfor ble sendt ut invitasjon til en dialog. Det ble sagt at regjeringen deler mange av bekymringene i oppropet.

– Vi er så åpne som vi kan være, men under forhandlinger er partene meget bundet og kan ikke offentliggjøre forhandlingstekster. Det er viktig med åpenhet og dialog og vi vil møte dere, fagbevegelsen, når og hvor dere måtte ønske, sa Høglund.

Det ble videre fortalt at det er kompliserte forhandlinger og at mange departementer er involvert, med UD som det koordinerende departementet. 

Skal ikke "selge" Norge

Det ble tilbakevist at en TISA-avtale blir grunnlag for utenlandske oppkjøp av Norge, noe regjeringen ikke ønsker. Det pågår en posisjonering av Norge med vekt på norske interesser og norsk økonomi, og det kommer fram i forhandlingene nå at tjenestenes betydning er økende. Det ble understreket fra UDs representant at TISA ikke skal være grunnlag for konkurranseutsetting og privatisering. 

Glad for initiativet

– Vi er positive til at regjeringen inviterer til dialog med fagbevegelsen. Oppropet mot TISA har dermed ført til dettet møtet, og det er bra, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Andersen oppfatter hovedformålet med møtet var å dempe skepsisen og kritikken mot TISA, de pågående forhandlinger og konsekvensen av en avtale. 

Ulikt ståsted

– Jeg konkluderer likevel med at regjeringen og fagbevegelsen ser på ulikt på TISA og en framtidig avtale. Det preget også disse forhandlingene om TISA, sier forbundsleder Andersen.

 

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.