Meklingsresultatet i Relacom, Geomatikk og Broadnet

Publisert: 16.06.17

– innholdet kan være utdatert

Fredag morgen, ni timer på overtid, ble det enighet om lønnsoppgjøret for EL og ITs medlemmer i Broadnet, Geomatikk og Relacom.   

Utgangspunktet for EL og IT Forbundets tre avtaler i meklingen var svært ulik, både med tanke på økonomien og konkurransesituasjonen til bedriftene. Dette gjenspeiles i resultatene.

Geomatikk
For Geomatikk gis det et generelt tillegg på 12 500 kr per år for lønnsgruppe 2. For lønnsgruppe 3 avsettes det inntil 3 prosent av lønnsmassen til administrativ fordeling etter individuelle lønnssamtaler.

Relacom
For Relacom ble resultatet et generelt tillegg på 975 kroner til alle ansatte. I tillegg gis et lavtlønnstillegg på kroner 2 925 til arbeidstakere som har en lønn på kr 407.265 eller lavere inklusiv faste tillegg og etter at det generelle tillegget er gitt.

– Vi har tatt ansvar for den kritiske situasjonen bedriften er i, sier klubbleder Øyvind Juul Schjetne.

Broadnet
For Broadnet ble det enighet om et lønnsoppgjør innenfor ramme på 2,4 prosent. Det gis et generelt tillegg til alle medlemmer av EL og IT Forbundet på kroner 7 362. Det settes av en pott på 1,2 prosent til individuell fordeling. Dersom de lokale parter ikke blir enige om fordelingen kan de be om bistand fra sentrale parter. Arbeidstakere med lønn under 407 265 skal i tillegg ut over rammen, sikres et lavlønnstillegg på kroner 2 925.

De lokale parter skal innen 1. oktober 2017 starte et arbeid med å se på bedriftens lønnssystem. Arbeidet skal munne ut i en rapport som skal foreligge senest 1. mars 2018.

– Årets oppgjør er et første skritt mot en mer rettferdig lønnsutvikling for våre medlemmer i Broadnet. Framover mot hovedoppgjøret i 2018 blir det lokale partsarbeidet om lønnssystem viktig, sier Reidunn Wahl, forbundssekretær i EL og IT Forbundet.

Lønnsoppgjøret i de tre bedriftene gis med virking fra 1. april 2017.

Meklingen i område 9 i Spekter er dermed i havn, og alle oppgjør i området kan iverksettes.

Her er Riksmeklerens møtebok.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.