Mekling i sykehusoppgjøret

Publisert: 24.05.19

– innholdet kan være utdatert

Mandag 27. mai startet meklingen for lønnsoppgjøret i sykehusene.  

Meklingen gjelder område 10 (helseforetak med sykehusdrift). Fristen for enighet er tirsdag 28. mai kl 24.00. Uten enighet, så blir det streik fra arbeidsdagens begynnelse onsdag 29. mai.

Ingen av EL og IT Forbundets medlemmer er med i førsteuttaket ved en eventuell streik.

Ved en opptrapping på et senere tidspunkt, vil de som skal ut i streik få beskjed om dette. Med andre ord: Møt på jobb som vanlig inntil du har fått beskjed om noe annet.

Det handler om pensjon og penger

Det skal blant annet mekles om pensjon fra første krone og økonomiske tillegg.

Uenigheten om pensjon fra første krone går i korte trekk ut på om alle ansatte skal ha rett på tjenestepensjon, eller om de som er ansatt i mindre enn 20 prosent stilling skal holdes utenfor. Arbeidsgiversiden vil beholde en grense på 20 prosent. LO-forbundene vil ha pensjon fra første krone for alle.

Det er forbundssekretærene Reidunn Wahl og Hjørdis Henriksen som representerer EL og IT Forbundet i meklingen.

LO har om lag 25 000 medlemmer i sykehusene fordelt på fire forbund – Fagforbundet, FO, Creo og EL og IT Forbundet.

Veileder for streikekomiteer

Vi går alltid til mekling med tro på at man kommer fram til en løsning. Samtidig så er det viktig å forberede seg på at det kan bli streik.

Denne veilederen er laget for lokale tillitsvalgte i EL og IT Forbundet som har ansvar for planlegging og gjennomføring av en eventuell streik i forbindelse med tarifforhandlinger. Veilederen gjelder for alle forbundets tariffområder og kan leses her.

Overenskomstområde 10, Helseforetak med sykehusdrift:

 • Akershus universitetssykehus HF
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Helgelandsykehuset HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Førde HF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helse Nord Trøndelag HF
 • Helse Stavanger HF
 • Nordlandssykehuset HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • St. Olavs Hospital HF
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Sørlandet Sykehus HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Vestre Viken HF

Dette er førsteuttaket: 

Helseforetak   Fagforbundet  FO
Oslo Universitetssykehus HF 103 medlemmer 16 medlemmer
St. Olavs Hospital HF 46 medlemmer 5 medlemmer
Helse Bergen HF 71 medlemmer 
Sørlandet sykehus HF Kristiansand 62 medlemmer 

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.