Mekling i Hemmersbach Norway AS

- innholdet kan være utdatert

De som det er meldt streikevarsel for tilhører Hemmersbach Norways avdelinger i Stavanger og Bergen.

Hemmersbach Norway AS har oppdrag om IT-support for Statoil Norge, både på land og på installasjoner offshore i Norge. Hemmersbachs avdeling i Bergen og Stavanger dekker 90 prosent av Statoils ansatte.

Uenigheten mellom partene foregår som en lokal tvist; som en kretsmekling, i Oslo. Kretsmekler er Inger Tellefsen.

Fra forbundet møter forbundssekretærene Reidunn Wahl og Torbjørn Sundal. 

Fra forbundets distrikter møter distriktsleder Rolf Bersås, Distrikt Rogaland og organisasjonssekretær Åge Blummenfelt, Distrikt Hordaland/Sogn og Fjordane.

På vegne av forbundets medlemmer i Hemmersbach møter tillitsvalgte Kenneth Lee Undheim og Levi Risholm.