Medlemsvekst og 82 nye tariffavtaler i 2016

- innholdet kan være utdatert

2016 har vært preget av høy arbeidsledighet og mange oppsigelser. Likevel er det mye positivt som EL og IT Forbundet og dets medlemmer kan se tilbake på.

Tariffavtaler er «in»Den som tror at tariffavtaler har gått av moten tar feil. EL og IT Forbundet og våre tillitsvalgte var til sammen med på å opprette tariffavtaler i 82 nye bedrifter i 2016. I tillegg er flere rett rundt hjørnet (blant annet KABA i Trondheim), men de kommer med i 2017-statistikken.  

En av de viktigste medlemsfordeleneGjennom tariffavtalene og hovedavtalene får våre medlemmer en rekke rettigheter som er bedre enn det lovverket generelt sikrer. Det gjelder for eksempel retten til å forhandle om lønn, 37,5 timers arbeidsuke, kompetanseutvikling og avtalefestet pensjon fra 62 år. I tillegg sikrer tariffavtalene retten til medbestemmelse på arbeidsplassen.

Erfaringene viser at de aller fleste arbeidsgiverne ønsker kravet om tariffavtale velkommen. De setter pris på medarbeidere som ønsker å være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. 

Andre nøkkeltall for 2016: