Medlemsvekst og 60 nye tariffavtaler i 2018

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet fikk totalt 2 122 nye medlemmer i 2018. Forbundets tillitsvalgte har i løpet av året opprettet tariffavtaler i 60 nye bedrifter.

Nestleder Vidar Hennum, forbundets verveansvarlig, gir honnør og stor takk til medlemmer og tillitsvalgte som sørger for veksten.

-Verving og nye overenskomster er noe av det viktigste vi gjør for å ivareta våre medlemmer, understreker nestleder Hennum.

Verdifullt medlemskapTariffavtaler og hovedavtalene gir våre medlemmer flere rettigheter som er bedre enn det lovverket sikrer. Det gjelder blant annet:Våre medlemmer har i tillegg landets beste innboforsikring gjennom medlemskapet og har flere andre fordeler gjennom LOfavør.

EL og IT Forbundet har per 14. desember 38 906 medlemmer som er en nettovekst på 868.