Løsning i mellomoppgjøret

Publisert: 11.04.21

OVERENSKOMSTER SOM FÅR LAVLØNNSTILLEGGET:
10 Renholdsoverenskomsten
14 Vekteroverenskomsten
55 Bokbindere
56 Trykkerier og grafiske bedrifter
57 Bølgepapp, kartonasjefabrikker m. fl.
70 Butikkoverenskomsten – HK
79 Riksavtalen – Hotell og restaurant
105 Vaskerier og renserier
133 Baker- og konditoroverenskomsten
293 Landforpleiningsavtalen
296 Industrioverenskomsten LO-TEKO
301 Parkeringsselskaper
329 Glass- og keramisk industri
333 Skianlegg
345 Overenskomsten for bilutleie
370 Naturbruksoverenskomsten
377 Transportselskaper i Norge
390 Service- og vedlikeholdsoverenskomsten
415 Fritids- og aktivitetsavtaler
457 Avisbudavtalen
477 Miljøbedrifter i Norge
487 AMB-overenskomsten
521 Dyrepleiere og klinikkassistenter
525 Jordbruk og gartneri

I tillegg til overenskomster nevnt ovenfor, gis tilsvarende tillegg til enkeltbedrifter med egen overenskomst, slik dette framkommer i særskilt protokoll mellom partene.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.