Lønnsoppgjøret i Spekter-området starter i dag

Publisert: 02.04.19

– innholdet kan være utdatert

Forhandlingene i dag gjelder det sentrale tillegget, den såkalte A-delen.Lønnsoppgjøret omfatter blant annet EL og IT Forbundets medlemmer i Relacom, Statnett, Norsk Helsenett, Broadnet AS, Sykehuspartner, Helse Nord IKT HF, Helse Vest IKT AS og Hålogaland Kraft.

Forhandlingene i dag gjelder det sentrale tillegget, den såkalte A-delen.

Forbundets representant i forhandlingsutvalget til LO Stat er forbundssekretær Reidunn Wahl (bildet).

LO Stats nettside har mer om oppgjøret.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.