Lønnsoppgjøret i område 9 nærmer seg avslutning

Publisert: 12.09.19

– innholdet kan være utdatert

Det er oppnådd enighet i den siste bedriften i Spekter område 9 Øvrige. Dette innebærer at alle forhandlingsprosesser er avsluttet i område 9 og at området kan lukkes.

LO Stats forhandlingsutvalg for Spekteroppgjøret skal nå behandle og godkjenne forhandlingsresultatene.

LO Stat har svarfrist onsdag 18. september.

EL og IT Forbundet har avtaler i følgende bedrifter i område 9; Broadnet AS, Hålogaland Kraft AS og Relacom AS (særordning var avtalt for Relacom ved årets oppgjør). EL og IT Forbundets representant i LO Stats forhandlingsutvalg for Spekteroppgjøret er forbundssekretær Reidunn Wahl.

Relevante artikler

10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.