Lønnsoppgjøret for medlemmer i Spekter-Helse i havn

Publisert: 15.05.18

– innholdet kan være utdatert

Det ble enighet i lønnsforhandlingene mellom Spekter-Helse og EL og IT Forbundet, Fagforbundet, FO og MFO i overenskomstområde 10 Helseforetak (A2).

(Førstesidebilde: Sylvia Brustad, direktør Spekter-Helse og Odd-Haldgeir Larsen, nestleder Fagforbundet)

  • Det gis et generelt tillegg til alle medlemmer i stillingsgruppene 1–3 på 16 000 kroner.
  • Arbeidstakere i stillingsgruppe 4 og 5 gis et generelt tillegg på 3,5 prosent.
  • Arbeidstakere i stillingsgruppe 5 med mere enn 16 års ansiennitet gis ytterligere et generelt tillegg på 1 prosent (samlet 4,5 prosent).
  • Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe 1–5, gis et generelt tillegg på 3,5 prosent.
  • Minstelønnssatsene er hevet.

De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene. Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. Tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2018.

Partene er også enige om at det er viktig at sykehusene jobber med å legge til rette for økning av antall læreplasser i relevante fag.

– Oppgjøret omfatter rundt 25 000 LO-medlemmer og resultatet er sydd sammen for å ivareta ulike grupper av medlemmer, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Forbundet mener det er et godt resultat for våre medlemmer i helseforetakene og anbefaler medlemmene å stemme ja.

Frister og metode for uravstemning tariffoppgjøret 2018 Spekter Helse (område 10)

 

Om det opprettes en nytt område 11 i Spekter, med blant annet Sykehuspartner, så omfattes ikke disse helseforetakene av ny A2.

Lenke til protokoll.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.