Lønnsforhandlingene mellom LO og Spekter starter tirsdag

Publisert: 03.04.17

– innholdet kan være utdatert

Tirsdag 4. april kl. 10.00 starter lønnsoppgjøret for LO-organiserte i Spekter-området.

Forhandlingene i Spekter er delt i en A-del og en B-del. A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter, og danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkel overenskomst (B-del).

Forhandlingene omfatter flere store bedrifter som for eksempel Posten, NRK og Vinmonopolet. EL og IT Forbundet har medlemmer i blant annet Broadnet, Fubi, Geomatikk, Helseforetakene, Hålogland Kraft, LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke), Telemuseet, Relacom, Statnett og Sykehuspartner.

Forbundssekretær Reidunn Wahl er EL og IT Forbundets representant i LO Stats forhandlingsutvalg. Forhandlingene skal foregå i Spekters lokaler på Majorstua i Oslo.

Relevante artikler

10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.