Løfter de med lavest lønn

- innholdet kan være utdatertEn solid minstelønnsøkning ble resultatet etter at partene i IKT-overenskomsten kom til enighet under meklingen i natt. 

– Vi burde ha kommet til enighet under forhandlingene. Når vi først måtte til mekling er vi fornøyd med å ha kommet i mål gjennom en god skisse fra mekler, sier Torbjørn Sundal som ledet meklingen for EL og IT Forbundet.

Minstelønnsøkningen ble på 8.69 kroner per time, det utgjør i underkant av 17.000 kroner i året.

– Vi har også fått etablert en laveste minstelønnssats for de ansatte som ikke var omfattet av dette tidligere, forklarer Sundal, som legger til at det også gis et generelt tillegg på 0.50 kroner per time. 

Et annet viktig punkt i skissen, var etableringen av avtalerett på plassering av arbeidstid. Det innebærer at det skal inngås avtale mellom bedriftene og tillitsvalgte om inndelingen av eksempelvis arbeidstid, fleksitid og pauser.  

Rutiner for hjemmekontor skal også utarbeides sammen med de tillitsvalgte.

Les mer om resultatet: Hovedoppgjøret 2020: IKT-overenskomsten (samleside).

– Den teknologiske utviklingen har gått raskere enn moderniseringen av arbeidsvilkårene til de ansatte. Dette resultatet er ett skritt i riktig retning, og et grunnlag vi skal bygge videre på. Derfor har også et enstemmig forhandlingsutvalg godtatt skissen, og oppfordrer medlemmene til å stemme ja under uravstemningen, sier han. 

Fristen for uravstemningen blir 30. oktober.