Hovedoppgjøret 2020: IKT-overenskomsten

Status: Mekling 19.oktober- 20.oktober

Overenskomsten gjelder mellom Landsorganisasjonen i Norge/EL og IT Forbundet og Næringslivets Hovedorganisasjon/Abelia. Overenskomst kan gjøres gjeldende for medlemmer av EL og IT Forbundet som er ansatt i NHOs medlemsbedrifter hvor hovedvirksomheten er IKT- relatert. Overenskomsten omfatter ikke eventuelle medlemmer av EL og IT Forbundet som utgjør bedriftens øverste ledelse og forhandlingsutvalg.

Resultat: Det er brudd i forhandlingene på IKT-overenskomsten mellom Abelia og EL og IT Forbundet. Oppgjøret går videre til mekling.

Gjeldende avtaler og dokumenter: 

IKT-overenskomsten

Overenskomsten gjelder mellom Landsorganisasjonen i Norge/EL og IT Forbundet og...

Hovedavtalen LO-NHO

Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige...

Aktuelt

Tariff 2020

Enighet i overenskomst for heisfaget

Tariff 2020

Heis-forhandlingene i gang

Tariff 2020

Enighet i LOK-meklingen

Tariff 2020

LOK-mekling på overtid

Tariff 2020

Mekling i gang på LOK-en