LO/Virke-oppgjøret: Ja i uravstemning

Publisert: 30.05.18

– innholdet kan være utdatert

Uravstemminga i det samordna oppgjøret mellom LO og Virke ga et klart ja-flertall for resultatet, men det var lav stemmedeltakelse.

Av 21 300 stemmeberettigede avga knappe 5 600 sin stemme og av disse stemte 86,3 prosent ja.

EL og IT Forbundets Overenskomsten for IKT og Serviceelektronikk var en del av dette oppgjøret som i likhet med LO/NHO-oppgjøret, hadde et såkalt forbundsvist vindu.

Forbundet anbefalt å stemme nei

EL og IT Forbundets medlemmer på denne overenskomsten stemte nei. Av 446 stemmeberettigede stemte 195 (43,7 prosent), og av disse stemte 91,3 prosent nei, som er i tråd med forbundets anbefaling.

Årsaken til nei-anbefalingen og stemmeresultatet skyldes at  lavlønnstillegget i LO/Virke gis til overenskomster med snittlønn under 417 000 kroner. Det er oppgitt at forbundets IKT-overenskomst har en snittlønn langt over industriarbeider.

Feil tall

Våre egne tall viser at dette definitivt ikke er tilfelle for våre medlemmer. Det betyr at det ligger en rekke uorganiserte, mellomledere osv. som drar overenskomstsnittet opp. Denne måte å gi lavlønnstillegg på treffer ikke de medlemmene det skal, og EL og IT Forbundet arbeider aktivt opp mot LO for å få endret denne praksisen.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.