LO-støtte til kulturtiltak

Publisert: 25.08.16

– innholdet kan være utdatert

LOs kulturpolitiske holdning er at kultur er et fellesgode og et verdifullt samspill mellom mennesker, uavhengig av politiske, sosiale, etniske og språklige grenser. Støtteordningen skal bidra til vekst i lokalt kulturliv, og skal samtidig bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet.

LOs Kulturutvalg tildeler støtte til to typer kulturtiltak:

1. Prioriterte kulturtiltak utpekt av utvalget for å fremme viktige kulturpolitiske prioriteringer i gjeldende år i forhold til LOs prinsipielle handlingsprogram.

Det fastsettes ikke generelle maksimalgrenser eller krav til egenandel.

2. Løpende kulturtiltak hvor økonomisk støtte er mindre enn i pkt. 1, og hvor kravet til egeninnsats er  større. Denne type støtte fordeles fortløpende ut fra følgende prinsipper:                     

  • maksimalt stønadsbeløp er 25 000 kroner (kan avvikes i spesielle tilfeller).
  • maksimal LO-del: 50 prosent av kostnadene.

Les mer om formål, krav og søknadskriterier på LOs nettside. Her ligger det også et eget søknadsskjema.

Relevante artikler

Tidligere forbundsleder og tidligere distriktssekretær i Vestfold og Telemark ble hedret på kameratkvelden under landstariffkonferansen i Sandefjord onsdag kveld.
Avvikende åpningstider i mars og april 2022
Med nye nettsider kommer også nye strukturer, noe som kanskje gjør navigasjonen litt uvant. Her har vi laget en grov oversikt over hvor du finner forskjellig innhold, med utgangspunkt i hovedmenye.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.