LO om delingsøkonomien

Publisert: 22.07.16

– innholdet kan være utdatert

Notatet påpeker at det ikke er noen vits i å prøve å stanse den teknologiske utviklingen. Vanligvis fører den med seg mye godt, også for arbeidstakere. Her er noen sentrale punkter i notatet.

  • En sterk arbeidsmiljølovgivning, kombinert med sterke, ansvarlige fagforeninger og et regulert arbeidsliv, er forutsetningen for et trygt og bærekraftig arbeidsliv.
  • Det påpekes at det er arbeidstakeres rettigheter og slett regulering av de samfunnsmessige forpliktelsene til aktørene i den nye økonomiens som bekymrer LO:
  • En enkelt arbeidstaker, som i realiteten tvinges til å registrere seg som en selvstendig næringsdrivende, har ikke store forhandlingsmuligheter mot et stort kapitalsterkt multinasjonalt konsern.
  • Hvis en plattform i realiteten blir den dominerende aktøren innen en bransje, vil dette skape en monopolsituasjon som gjør forholdene enda verre for de som har valgt dette som sin levevei.
  • Unndragelse av skatt og avgifter bidrar til urettferdige konkurranseforhold. Når selve forretningsstrategien er å konkurrere om å gjøre tjenesten billig ved at skatter og avgifter ikke blir innbetalt, gir ikke dette noen samfunnsgevinst. Heller tvert imot, spesielt når eksisterende tjenestetilbydere som faktisk betaler inn skatter og avgifter, blir utkonkurrert.
  • Dette gjelder også når konkurransen i stor grad bare handler om å dumpe lønninger og pensjonsforpliktelser.
  • Konkurranse på rammebetingelser i seg selv gir ikke effektivitet for samfunnet. Vi må sørge for at vi har regler som sikrer god og sunn konkurranse, samtidig som vi sikrer bidraget til vår felles velferd.

Lenke til LO-notatet.

Relevante artikler

– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.